Công ty CPTĐ Năng lượng xanh AD tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế hoạch

1. Số lượng: 03 người

2. Mô tả công việc: 

– Chịu trách nhiệm về làm việc với bộ phận kinh doanh và bán hàng và yêu cầu cung cấp kế hoạch bán hàng;

– Chịu trách nhiệm căn cứ theo kế hoạch bán hàng, kinh doanh, sản xuất, công nghệ, chất lượng,thiết bị tổ chức họp bàn các điều kiện đạt được của kế hoạch bán hàng. Đồng thời theo kế hoạch bán hàng phản hồi các nguồn lực và điều kiện liên quan mà các bộ phận cần cung cấp và điều phối, có thể sản xuất và giao hàng trong thời gian yêu cầu của kế hoạch bán hàng;

– Tổng hợp các thông tin thời gian và nguồn lực các bộ phận yêu cầu để hoàn thành kế hoạch bán hàng, và sau khi xác nhận các điều kiện cụ thể để kế hoạch bán hàng có thể hoàn thành. Lập biên bản cuộc họp và yêu cầu người phụ trách liên quan ký tên, đồng thời thông báo cho các bộ phận khác qua email;

– Theo kế hoạch bán hàng và các điều kiện được đưa ra bởi các bộ phận liên quan, lập kế hoạch sản xuất sơ bộ cho đơn đặt hàng sản xuất và trình lên trưởng phòng kế hoạch để xét duyệt, sau khi trưởng phòng xét duyệt xong thì giao bản kế hoạch này cho người phụ trách liên quan ký xác nhận, sau đó gửi email cho nhân viên liên quan, đồng thời lưu giữ bản kế hoạch đã ký;

– Theo bản kế hoạch sản xuất đã ký, lập bảng kế hoạch làm việc và nộp cho trưởng phòng kế hoạch xét duyệt, ký tên;

– Thời gian làm việc: Toàn thời gian.

 3. Yêu cầu:

– Nam, nữ;

– Tuổi: 20-35 tuổi;

– Không yêu cầu kinh nghiệm;

– Ngoại ngữ: tiếng Trung – Bằng HSK4;

– Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm văn phòng/

– Trình độ văn hóa: Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng.

4. Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức.

5. Thời gian thử việc: 1 tháng.

6. Lương và các chế độ khác:

– Lương thỏa thuận;

– Hưởng các chế độ theo luật lao động Việt Nam và theo quy chế Lao động – Tiền lương của Tập đoàn Damsan;

– Làm việc trong môi trường làm việc thân thiện.

7. Yêu cầu hồ sơ:

– Đơn xin việc làm;

– Sơ yếu lý lịch (phải có ảnh đính kèm);

– Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan;

– Giấy khám sức khỏe;

– Bản sao giấy khai sinh;       

– Giấy xác nhận dân sự.

8. Địa điểm nộp hồ sơ:

– Phòng Tổ chức – Công ty Cổ Phần Damsan – Nhà máy Damsan II;

– Khu công nghiệp Gia Lễ, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

– ĐT: 0335.599.389 ( gặp Mrs.Lệ);

– Hoặc nộp qua email: tuyendung@adgreen.vn

*) Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2022

Công ty CPTĐ Năng lượng xanh AD tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế hoạch

1. Số lượng: 03 người

2. Mô tả công việc: 

– Chịu trách nhiệm về làm việc với bộ phận kinh doanh và bán hàng và yêu cầu cung cấp kế hoạch bán hàng;

– Chịu trách nhiệm căn cứ theo kế hoạch bán hàng, kinh doanh, sản xuất, công nghệ, chất lượng,thiết bị tổ chức họp bàn các điều kiện đạt được của kế hoạch bán hàng. Đồng thời theo kế hoạch bán hàng phản hồi các nguồn lực và điều kiện liên quan mà các bộ phận cần cung cấp và điều phối, có thể sản xuất và giao hàng trong thời gian yêu cầu của kế hoạch bán hàng;

– Tổng hợp các thông tin thời gian và nguồn lực các bộ phận yêu cầu để hoàn thành kế hoạch bán hàng, và sau khi xác nhận các điều kiện cụ thể để kế hoạch bán hàng có thể hoàn thành. Lập biên bản cuộc họp và yêu cầu người phụ trách liên quan ký tên, đồng thời thông báo cho các bộ phận khác qua email;

– Theo kế hoạch bán hàng và các điều kiện được đưa ra bởi các bộ phận liên quan, lập kế hoạch sản xuất sơ bộ cho đơn đặt hàng sản xuất và trình lên trưởng phòng kế hoạch để xét duyệt, sau khi trưởng phòng xét duyệt xong thì giao bản kế hoạch này cho người phụ trách liên quan ký xác nhận, sau đó gửi email cho nhân viên liên quan, đồng thời lưu giữ bản kế hoạch đã ký;

– Theo bản kế hoạch sản xuất đã ký, lập bảng kế hoạch làm việc và nộp cho trưởng phòng kế hoạch xét duyệt, ký tên;

– Thời gian làm việc: Toàn thời gian.

 3. Yêu cầu:

– Nam, nữ;

– Tuổi: 20-35 tuổi;

– Không yêu cầu kinh nghiệm;

– Ngoại ngữ: tiếng Trung – Bằng HSK4;

– Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm văn phòng/

– Trình độ văn hóa: Tối thiểu tốt nghiệp Cao đẳng.

4. Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức.

5. Thời gian thử việc: 1 tháng.

6. Lương và các chế độ khác:

– Lương thỏa thuận;

– Hưởng các chế độ theo luật lao động Việt Nam và theo quy chế Lao động – Tiền lương của Tập đoàn Damsan;

– Làm việc trong môi trường làm việc thân thiện.

7. Yêu cầu hồ sơ:

– Đơn xin việc làm;

– Sơ yếu lý lịch (phải có ảnh đính kèm);

– Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan;

– Giấy khám sức khỏe;

– Bản sao giấy khai sinh;       

– Giấy xác nhận dân sự.

8. Địa điểm nộp hồ sơ:

– Phòng Tổ chức – Công ty Cổ Phần Damsan – Nhà máy Damsan II;

– Khu công nghiệp Gia Lễ, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

– ĐT: 0335.599.389 ( gặp Mrs.Lệ);

– Hoặc nộp qua email: tuyendung@adgreen.vn

*) Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2022