Công ty CPTĐ Năng lượng xanh AD tuyển dụng vị trí Nhân viên quản lý Nguyên vật liệu

1. Số lượng: 06 người

2. Mô tả công việc: 

– Chịu trách nhiệm kiểm tra và xác nhận số liệu tồn kho của nguyên vật liệu nhập vào, kiểm tra nguyên vật liệu đến, sắp xếp nguyên vật liệu vào kho một cách hợp lý theo nguyên tắc nhập trước xuất trước;

– Chịu trách nhiệm sắp xếp, hợp tác giao nhận nguyên vật liệu và kiểm tra đối chiếu xác nhận vào phiếu xuất kho và ký tên, các chứng từ thu thập sau khi ký xác nhận tập hợp bàn giao cho nhân viên thống kê nguyên vật liệu lưu giữ;

– Chịu trách nhiệm kiểm kê vật tư hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo hạch toán thống nhất;

– Chịu trách nhiệm xác nhận và quản lý vị trí của các nguyên vật liệu bị trả lại;

– Chịu trách nhiệm vệ sinh hàng ngày khu vực kho nguyên vật liệu để kho luôn gọn gàng, sạch đẹp, phân loại và cất giữ thiết bị vật tư gọn gàng, vị trí kho hợp lý, số lượng chính xác;

– Chịu trách nhiệm kết nối giữa nhân viên xuất vật liệu hàng ngày và nhân viên tiếp nhận vật liệu và xác nhận tính chính xác của tài liệu lấy vật liệu và tính chính xác của vật liệu đã cấp, đồng thời vật liệu cấp phát phải tuân theo nguyên tắc nhập trước xuất trước;

– Chịu trách nhiệm sắp xếp nguyên vật liệu theo đúng vị trí của kho đã phân chia, phân bổ đặt để nguyên vật liệu hàng ngày để đảm bảo việc sắp xếp nguyên vật liệu chống cháy, chống thấm, chống trộm và kiên cố không có rủi ro rơi;

– Chịu trách nhiệm nhập đơn từ xuất nhập kho hàng ngày và hạch toán xử lý nguyên vật liệu trong ERP theo chứng từ vật tư;

– Thời gian làm việc: Toàn thời gian.

 3. Yêu cầu:

– Nam, nữ;

– Tuổi: 20-35 tuổi;

– Có kinh nghiệm làm kho, thành thục quy trình vận hành kho;

– Có kinh nghiệm sử dụng ERP.

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên.

4. Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức.

5. Thời gian thử việc: 1 tháng.

6. Lương và các chế độ khác:

– Lương thỏa thuận;

– Hưởng các chế độ theo luật lao động Việt Nam và theo quy chế Lao động – Tiền lương của Tập đoàn Damsan;

– Làm việc trong môi trường làm việc thân thiện.

7. Yêu cầu hồ sơ:

– Đơn xin việc làm;

– Sơ yếu lý lịch (phải có ảnh đính kèm);

– Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan;

– Giấy khám sức khỏe;

– Bản sao giấy khai sinh;       

– Giấy xác nhận dân sự.

8. Địa điểm nộp hồ sơ:

– Phòng Tổ chức – Công ty Cổ Phần Damsan – Nhà máy Damsan II;

– Khu công nghiệp Gia Lễ, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

– ĐT: 0335.599.389 ( gặp Mrs.Lệ);

– Hoặc nộp qua email: tuyendung@adgreen.vn

*) Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2022

Công ty CPTĐ Năng lượng xanh AD tuyển dụng vị trí Nhân viên quản lý Nguyên vật liệu

1. Số lượng: 06 người

2. Mô tả công việc: 

– Chịu trách nhiệm kiểm tra và xác nhận số liệu tồn kho của nguyên vật liệu nhập vào, kiểm tra nguyên vật liệu đến, sắp xếp nguyên vật liệu vào kho một cách hợp lý theo nguyên tắc nhập trước xuất trước;

– Chịu trách nhiệm sắp xếp, hợp tác giao nhận nguyên vật liệu và kiểm tra đối chiếu xác nhận vào phiếu xuất kho và ký tên, các chứng từ thu thập sau khi ký xác nhận tập hợp bàn giao cho nhân viên thống kê nguyên vật liệu lưu giữ;

– Chịu trách nhiệm kiểm kê vật tư hàng tuần, hàng tháng để đảm bảo hạch toán thống nhất;

– Chịu trách nhiệm xác nhận và quản lý vị trí của các nguyên vật liệu bị trả lại;

– Chịu trách nhiệm vệ sinh hàng ngày khu vực kho nguyên vật liệu để kho luôn gọn gàng, sạch đẹp, phân loại và cất giữ thiết bị vật tư gọn gàng, vị trí kho hợp lý, số lượng chính xác;

– Chịu trách nhiệm kết nối giữa nhân viên xuất vật liệu hàng ngày và nhân viên tiếp nhận vật liệu và xác nhận tính chính xác của tài liệu lấy vật liệu và tính chính xác của vật liệu đã cấp, đồng thời vật liệu cấp phát phải tuân theo nguyên tắc nhập trước xuất trước;

– Chịu trách nhiệm sắp xếp nguyên vật liệu theo đúng vị trí của kho đã phân chia, phân bổ đặt để nguyên vật liệu hàng ngày để đảm bảo việc sắp xếp nguyên vật liệu chống cháy, chống thấm, chống trộm và kiên cố không có rủi ro rơi;

– Chịu trách nhiệm nhập đơn từ xuất nhập kho hàng ngày và hạch toán xử lý nguyên vật liệu trong ERP theo chứng từ vật tư;

– Thời gian làm việc: Toàn thời gian.

 3. Yêu cầu:

– Nam, nữ;

– Tuổi: 20-35 tuổi;

– Có kinh nghiệm làm kho, thành thục quy trình vận hành kho;

– Có kinh nghiệm sử dụng ERP.

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên.

4. Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức.

5. Thời gian thử việc: 1 tháng.

6. Lương và các chế độ khác:

– Lương thỏa thuận;

– Hưởng các chế độ theo luật lao động Việt Nam và theo quy chế Lao động – Tiền lương của Tập đoàn Damsan;

– Làm việc trong môi trường làm việc thân thiện.

7. Yêu cầu hồ sơ:

– Đơn xin việc làm;

– Sơ yếu lý lịch (phải có ảnh đính kèm);

– Bản sao hộ khẩu, CMND và các bằng cấp có liên quan;

– Giấy khám sức khỏe;

– Bản sao giấy khai sinh;       

– Giấy xác nhận dân sự.

8. Địa điểm nộp hồ sơ:

– Phòng Tổ chức – Công ty Cổ Phần Damsan – Nhà máy Damsan II;

– Khu công nghiệp Gia Lễ, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình;

– ĐT: 0335.599.389 ( gặp Mrs.Lệ);

– Hoặc nộp qua email: tuyendung@adgreen.vn

*) Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2022