Tấm pin năng lượng mặt trời

Công nghệ

Passivated Emitter Rear Cell (PERC)

Kích thước

2278 X 1134 X 35 mm

Công suất cực đại (Pmax)

540 W

Số ô tế bào quang điện đơn tinh thể

144

Khả năng chịu tải

5400 Pa

Công nghệ

Passivated Emitter Rear Cell (PERC)

Kích thước

1903 X 1134 X 35 mm

Công suất cực đại (Pmax)

450 W

Số ô tế bào quang điện đơn tinh thể

120

Khả năng chịu tải

1500 V DC