DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ĐƯỢC NHẬP KHẨU TỪ CÁC DOANH NGHIỆP LỚN TRONG NGÀNH QUANG ĐIỆN

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT ĐƯỢC NHẬP KHẨU
TỪ CÁC DOANH NGHIỆP LỚN TRONG
NGÀNH QUANG ĐIỆN

HerculesPro-ADM540-144MH-BD

– Sản phẩm ứng dụng công nghệ Passivated Emitter Rear Cell (PERC). Nó giúp cho các electron di chuyển thuận lợi hơn cũng như tăng độ phản xạ ánh sáng mặt sau của tế bào pin mặt trời.

– Sản phẩm có tổng cộng 144 ô tế bào quang điện đơn tinh thể (monocrystalline). Giao điểm giữa các ô có những dấu chấm tròn.

– Bao bọc quanh tấm pin năng lượng mặt trời 540W Mono là khung nhôm định hình màu trắng. Kết cấu khép kín. Không những thế, nó còn được che chắn bởi mặt kính cường lực trong suốt. Nó có khả năng chịu tải lên đến 5400 Pa.

Xem thêm Tải Catalog

Hercules-ADM540-144MH-B

– Sản phẩm ứng dụng công nghệ Passivated Emitter Rear Cell (PERC). Nó giúp cho các electron di chuyển thuận lợi hơn cũng như tăng độ phản xạ ánh sáng mặt sau của tế bào pin mặt trời.

– Sản phẩm có tổng cộng 144 ô tế bào quang điện đơn tinh thể (monocrystalline). Giao điểm giữa các ô có những dấu chấm tròn.

– Bao bọc quanh tấm pin năng lượng mặt trời 540W Mono là khung nhôm định hình màu trắng. Kết cấu khép kín. Không những thế, nó còn được che chắn bởi mặt kính cường lực trong suốt. Nó có khả năng chịu tải lên đến 5400 Pa.

Xem thêm Tải Catalog

Hercules-ADM440-120MH-B

– Sản phẩm ứng dụng công nghệ Passivated Emitter Rear Cell (PERC). Nó giúp cho các electron di chuyển thuận lợi hơn cũng như tăng độ phản xạ ánh sáng mặt sau của tế bào pin mặt trời.

– Sản phẩm có tổng cộng 120 ô tế bào quang điện đơn tinh thể (monocrystalline). Giao điểm giữa các ô có những dấu chấm tròn.

– Bao bọc quanh tấm pin năng lượng mặt trời 440W Mono là khung nhôm định hình màu trắng. Kết cấu khép kín. Không những thế, nó còn được che chắn bởi mặt kính cường lực trong suốt. Nó có khả năng chịu tải lên đến 5400 Pa.

Xem thêm Tải Catalog

Hercules-ADM400-108MH-B

– Sản phẩm ứng dụng công nghệ Passivated Emitter Rear Cell (PERC). Nó giúp cho các electron di chuyển thuận lợi hơn cũng như tăng độ phản xạ ánh sáng mặt sau của tế bào pin mặt trời.

– Sản phẩm có tổng cộng 108 ô tế bào quang điện đơn tinh thể (monocrystalline). Giao điểm giữa các ô có những dấu chấm tròn.

– Bao bọc quanh tấm pin năng lượng mặt trời 400W Mono là khung nhôm định hình màu trắng. Kết cấu khép kín. Không những thế, nó còn được che chắn bởi mặt kính cường lực trong suốt. Nó có khả năng chịu tải lên đến 5400 Pa.

Xem thêm Tải Catalog